علیرضا تهجدی
فیزیکی. سرگرمی . جالب . کاربردی. جذاب و ...
درس فیزیک (1) و آزمایشگاه

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

7

75/1

5/3

دوم

6

5/1

3

سوم

7

75/1

5/4

چهارم

-

7

25/4

پنجم

-

8

75/4

جمع

20

20

20

بارم بندی

درس فیزیک 2 و آزمایشگاه

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

5

25/1

5/2

دوم

5/7

75/1

75/3

سوم

5/7

2

75/3

چهارم

-

4

75/2

پنجم

-

5

25/3

ششم

-

6

4

جمع

20

20

20

درس فیزیک 3و آزمایشگاه (رشته علوم تجربی)

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

اول

11

5/5

دوم

9

5/4

سوم

-

6

چهارم

-

4

جمع

20

20

درس فیزیک 3و آزمایشگاه (رشته ریاضی _ فیزیک )

فصل

نوبت اول

نوبت دوم  و  شهریور

اول

10

5/4

دوم

10

5/4

سوم

-

5/3

چهارم

-

5/4

پنجم

-

3

جمع

20

20سه‌شنبه 22 دی‌ماه سال 1388 :: 16:29 :: نویسنده : سید علیرضا تهجدی

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید